Categories
News

การจัดฟันเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติได้หรือไม่

การจัดฟันเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติได้หรือไม่ พฤติกรรมการดูดนิ้วของลูกน้อย ถือเป็นพัฒนาการปกติของเด็กเล็ก เป็นพฤติกรรมที่เด็กใช้ในการปลอบตนเอง หรือเป็นการกระตุ้นตัวเอง ซึ่งถือว่าเป้นเรื่องปกติ พฤติกรรมดังกล่าว สามารถพบภาวะนี้ได้ตั้งแต่ในครรภ์ วัยทารกพบภาวะดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 80 ของเด็กทั้งหมด และจะลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 30-45 ในเด็กวัยก่อนเรียน

Categories
News

เด็กที่เข้ารับการจัดฟันเด็ก ควรรับประทานอาหารแบบใด

เด็กที่เข้ารับการจัดฟันเด็ก ควรรับประทานอาหารแบบใด สุขภาพช่องปากและฟัน สำหรับเด็ก ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าเด็กเกิดฟันผุ หรือปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก อาจจะทำให้เด้กรับประทานอาหารได้ลำบากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาฟันบางอย่าง อาจจะส่งผลต่อการรับประทานอาหารอาหาร และการที่เด็กไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ละเอียด แน่นอนว่าจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของเด็กอย่างแน่นอน และยังทำให้เด็กมีอาการเบื่ออาหาร จนทำให้เด็กไม่สามารถรับประทานอาหารได้อย่างเพียงพอ จึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆได้

Categories
News

ไขข้อสงสัย จัดฟันแบบใส Invisalign ทำให้หน้าเปลี่ยนจริงหรือ ?

ไขข้อสงสัย จัดฟันแบบใส Invisalign ทำให้หน้าเปลี่ยนจริงหรือ ? การจัดฟันมีหลากหลายแบบที่นิยมอยู่ตอนนี้ทั้ง จัดฟันเหล็ก จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน จัดฟันด้านใน Brius รวมถึงการจัดฟันแบบใส Invisalign พูดได้เลยว่าเป็นการจัดฟันรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน การจัดฟันนั้นคือ การจัดเรียงฟันที่มีลักษณะผิดรูปภายในช่องปากให้เข้าที่และเรียงตัวสวยงามมากขึ้น